• 01
  • 03
  • 02

ÅRSREGNSKAB

Som virksomhed er man forpligtet til at udarbejde et regnskab, der viser alle de økonomiske aktiviteter, der har været i firmaet i løbet af året. Der skal udarbejdes et årsregnskab, så bl.a. SKAT kan se, hvordan et eventuelt over/underskud er fremkommet.

Et årsregnskab består af flere dele: Resultatopgørelse, Balance, Noter og evt. Beretning. Vi hjælper dig gerne med at udarbejde dit årsregnskab og udfylde din selvangivelse, så du kan koncentrere dig om forretningen.

Årsregnskabet viser dig, hvordan året er gået i dit firma og giver dig indsigt i, hvilken retning din virksomhed udvikler sig.

Når du driver eget firma, er du i følge loven forpligtet til, som minimum, at udarbejde et regnskab, der viser dine indtægter og udgifter i løbet af året. Samtidig kan du bruge dit årsregnskab som dokumentation over for eksempelvis din bank og andre myndigheder.

Hvis dit firma har revisionspligt, udarbejder vores revisor et korrekt årsregnskab og indberetter til Erhvervsstyrelsen.

 
  • Bogføring og fakturering

  • Bank og betalinger

  • Lønindberetning

  • Årsregnskab

  • Administration