• 01
  • 02
  • 03

LØNBEHANDLING

Har du ansatte i din virksomhed, skal der udbetales løn til tiden og indberettes til offentlige virksomheder. TAL-TEAMET kan hjælpe med alle dele af lønbehandlingen i din virksomhed. Vi anvender Danløn, men ønsker du at anvende et andet system, finder vi ud af det.

Lønnen skaludbetales til tiden, og der skal afregnes skat og offentlige bidrag på korrekte datoer for at undgå bøder. Endvidere kan vi sikre fortrolighed omkring virksomhedens lønninger.

Vi kan hjælpe dig med udarbejdelse af lønsedler, indberetning og afregning af A-skat m.v. Tal-Teamet benytter Danløn til lønadministration. Ønsker du at bruge andre systemer, finder vi ud af det.

Senest 10 dage inden lønudbetalingen, skal vi modtage informationer på e-mail vedrørende den aktuelle lønperiode, indeholdende relevante oplysninger, så som timer, afholdt ferie m.v.

 

  • Bogføring og fakturering

  • Bank og betalinger

  • Lønindberetning

  • Årsregnskab

  • Administration